Reiki Therapie

universele levensenergie

Reiki is een japans woord en betekent letterlijk ”universele levensenergie” Reiki is rond 1900 herontdekt door de japanner Dr. Mikao Usui en is een therapie, waarbij met behulp van onze handen energieoverdracht plaatsvindt d.m.v handoplegging via onze handen stroomt de helende energie, die we Reiki noemen.

Reiki – een andere naam voor Universele Levenskracht

Reiki is rond 1900 herontdekt door de japanner Dr. Mikao Usui en is een therapie, waarbij met behulp van onze handen energieoverdracht plaatsvindt dmv handoplegging via onze handen stroomt de helende energie, die we Reiki noemen.

In ons lichaam bevinden zich energiekanalen, die in de loop der jaren ernstig geblokkeerd kunnen raken. Meestal heeft dat na verloop van tijd directe gevolgen voor ons welzijn en onze gezondheid. Omdat ons lichaam zelfgenezende eigenschappen heeft, die door het geven van Reiki gestimuleerd worden, kunnen deze blokkades opgeheven worden.

Reiki is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen. Handoplegging dus. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in z’n vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lijfelijke lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.

Ieder mens heeft de kracht in zich deze energie te gebruiken, te geven. Ga maar na waar je handen naar toe gaan als een kleuter gevallen is: naar de pijnlijke plek. Je hoeft hier geen kennis van zaken te hebben, dit is een aangeboren gave, en ieder levend wezen bezit deze gave. Wat je in het liefdegevoel voor de kleuter onbewust doet, doe je bij een behandeling met Reiki bewust.

Mikao Usui gaf de Japanse naam aan universele levensenergie. Niet om iets nieuws te creëren, maar om uitdrukking te geven aan de vorm waarin hij deze universele levensenergie aan de wereld wilde presenteren. Ook hij kende de andere aloude en cultuurbepaalde omschrijvingen van deze energie: zoals bv. Ki, Chi, Prana, Kundalini, Yin/Yang, Life Force. De toepassing van universele energie van Mikao Usui vind je terug in de vorm the Usui System of Reiki Healing, een heelmethode die je kunt herkennen door de vormen waarin het wordt toegepast: handoplegging, afstandsbehandelingen met gebruikmaking van symbolen, inwijdingen in de verschillende graden (1e, 2e en de Master graad). Wat Reiki of de universele levensenergie is, valt niet of nauwelijks te verklaren.

Reiki werkt bevrijdend, ontgift het lichaam en geest en kan ook uitstekend worden toegepast bij verwondingen, breuken en brandwonden.
Reiki ondersteunt op krachtige, natuurlijke wijze het proces van genezing bij verkoudheid,
griep, keel- en oorpijn, nekklachten, ontstekingen etc.
Het is tevens een uitstekende behandelmethode bij chronische ziekten,depressiviteit ,emotionele problemen en vermoeidheid/ burnout.
Reiki ontspant het lichaam en geest en zorgt voor meerbalans tussen lichaam en geest
Lichamelijke klachten kunnen korte tijd erger worden voordat het beter gaat.